Four Seasons of Our Nature

“Four Seasons of Our Nature” photographs were taken during the “Four Seasons of Our Nature” camp, during healing ceremony. Those photographs remind us how it is important to be part of a group, to trust each other, to listen and just to be present. The idea has been to connect people with nature, their community, their creativity and make then feel stronger their roots – through four camps, in different seasons.

“The Four Seasons of Our Nature” is a pilot project by the Legion Theatre to promote integration. The main supporter is the National Board of Education. The project integrates people with an immigrant and Finnish background to learn about themselves, each other and the surrounding nature. The aim of the project is to strengthen the holistic nature connection. Coming from different cultures persons got the opportunity to learn about finish culture, about yourself, each other and the surrounding nature.

“Four Seasons of Our Nature” galleriassa olevat valokuvat henkilöistä on otettu ”Luontojemme neljä vuodenaikaa” leirillä, parantamis-seremonian aikana. Nämä kuvat ja hetket muistuttavat, kuinka tärkeätä on kuulua ryhmään, luottaa toisiinsa, kuunnella ja vain olla läsnä. Ideana on ollut ihmisten luontoyhteyden, yhteisöllisyyden, luovuuden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen – neljään eri vuodenaikaan toteutettujen leirien avulla.

”Luontojemme neljä vuodenaikaa” on Legioonateatterin toteuttama kotoutumisen edistämiseen suunnattu pilottihanke, jonka päätukija on ollut Opetushallitus. Hanke integroi maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisia ihmisiä oppimaan itsestään, toisistaan ja ympäröivästä luonnosta. Hankkeen tavoitteena ooli kokonaisvaltaisen luontoyhteyden vahvistuminen. Eri kulttuureista kotoisin olevat ihmiset saivat mahdollisuuden oppia suomalaisesta kulttuurista, itsestään, toisistaan ja ympäröivästä, hämäläisestä luonnosta.

Ideana on jatkaa tätä projektia, kuvajornalistina. Ja tutustua myös toisiin kulttuureihin.  Kuvata lisää materiaalia ja saada valmiksi valokuvanäyttely.